Služby

Cieľom skupiny BDO Invest je, aby sme našim klientom a partnerom skrz našu odvedenú prácu dokázali, že naše služby poskytujeme na úrovni vysoko nad trhovým trendom a štandardom. Zakladajúci partneri, ako aj naši spolupracujúci odborníci sú vysokokvalifikovaní ľudia, ktorí rozumejú potrebám svojich klientov a záleží im na výsledku odvedenej práce.

 

Nakoľko chceme byť zodpovedným partnerom a pozitívnym príkladom v oblasti realít, záujemcom ponúkame výlučne služby poskytovaním ktorých máme skúsenosti, a na poskytovanie ktorých máme kvalifikáciu a vedomosti:

  • Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností

  • Poradenstvo v oblasti dražieb a tzv. zložitých transakcií

  • Posudková činnosť (znalecké posudky, odborné posudky)

  • Posudzovanie obchodu v oblasti realít

  • Financovanie kúpy nehnuteľnosti

  • Dátová analýza 

  • Developerská činnosť

  

Modern House
Stack of Files

Prevod vlastníckeho práva pri kúpe alebo predaja nehnuteľnosti v slovenskom právnom poriadku upravuje niekoľko zákonov. Vy sa však týmto paragrafom nemusíte venovať, stačí ak nám Váš prípad zveríte a my sa o ostatné postaráme. Pomôžeme Vám pri vypracovaní potrebných dokumentov a zmlúv, zabezpečíme pre Vás znalecký posudok, vybavíme pre Vás úver a budeme Vás sprevádzať pri celom procese. 

Vypracujeme analýzu trhovej ceny Vašej nehnuteľnosti podľa príslušnej aglomerácie, a následne po nastavení vhodného marketingu, vrátane pasívnych a aktívnych metód oslovovania potencionálnych kupujúcich a záujemcov, zabezpečíme inzerciu online, ako aj v printovej podobe. Pre nás je dôležité, aby sme našli najvýhodnejší konsenzus medzi Vašou predstavou a možnosťami trhu. V záujme toho je preto dôležitá aj naša dátová analýza, ktorú Vám vieme vyhotoviť aj osobitne na žiadosť. 

Pomoc pri tzv.
"zložitých tranzakciách"

Vlastníte nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená ťarchami, ako napr. exekučnými záložnými právami, daňovými záložnými právami alebo záložnými právami tretích osôb? Chcete sa zbaviť dlhov predajom takejto nehnuteľnosti? Alebo ste na opačnej strane a chcete investovať do takejto nehnuteľnosti? Možno sú to na prvý pohľad neriešiteľné prípady, avšak pokiaľ existuje zákonné riešenie my Vám ho nájdeme. Poradíme Vám ako dosiahnuť Váš cieľ aj v takomto prípade.

Auction Hammer
Moving House

Dobrovoľné dražby

Dražby sú vynikajúce investičné príležitosti. Prostredníctvom dobrovoľnej dražby môžete nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti za nižšiu sumu, ako je hodnota nehnuteľnosti. Z hľadiska tiarch je taktiež najvýhodnejším spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, nakoľko nadobúdate nehnuteľnosť s čistým listom vlastníctva. Na druhej strane z hľadiska potencionálnych žalôb však môžu byť dražby rizikovou investíciou.

 

Radi Vám vypracujeme analýzu takejto investície z hľadiska rizikovosti a ziskovosti, a to s preverením konkrétnej nehnuteľnosti, resp. konkrétnej dražby. Je veľa indikátorov, ktoré naznačujú rizikovosť takejto investície (osoba vlastníka, dlžníka, obhliadky, komunikácia poverených osôb a pod.). Pokiaľ nemáte skúsenosti s dražbami, alebo sa jej nechcete zúčastniť, radi Vás zastúpime pri tomto úkone. 

Máte svoju nehnuteľnosť v dražbe? Tiež Vám vieme poradiť, ako z toho vyťažiť maximum.

Posudková činnosť

Máte záujem o kúpu nehnuteľnosti ale potrebujete si požičať peniaze? V takomto prípade budete potrebovať k schváleniu úveru aj znalecký posudok. Znalecké posudky sú oprávnené vypracovať výlučne iba znalci zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Pre účely čerpania úveru Vám zabezpečíme aj vyhotovenie znaleckého posudku. 
 

V niektorých prípadoch Vám namiesto znaleckého posudku postačuje aj odborný posudok. Sú to prípady na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti na účely dedičského konania, súdneho konania alebo iného konania nesporového charakteru. Odborný posudok Vám vyhotovíme v priebehu niekoľkých dní, stačí ak nás v takejto veci oslovíte. 

Financial Analyst
Apartment Buildings

Financovanie

Túžite po vlastnom bývaní ale k financovaniu potrebujete hypotéku? 

Developerská činnosť

Vadí Vám nízke zhodnotenie Vašich financií v investičných fondoch, účtoch a pod.? Investujte do našich developerských projektov pri ktorých budete vedieť vopred výšku výnosov, ktorá bude niekoľkokrát vyššia ako ste boli zvyknutý doteraz. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať. 

Povedzte nám viac o svojich plánoch

Nenechajte si ujsť tú pravú realitu